Leden voor de Raad van Commissarissen

Gezocht i.v.m. een recente structuurwijziging
Portefeuille
Maatschappelijk/commercieel
Portefeuille
Bedrijfseconomisch/financieel
Portefeuille
Voetbaltechnisch

Waarom is er gekozen voor een structuurwijziging?

MVV Maastricht heeft recent gekozen voor een wijziging in de governance van de organisatie. Waar voorheen de Stichting MVV Maastricht 2018 alle aandelen hield van MVV Maastricht BV, en de Vereniging MVV Maastricht de kernwaarden van de club borgde, is nu gekozen voor een model waarin twee partijen, te weten de Stichting MVV Maastricht en de Vereniging MVV Maastricht de rol van aandeelhouder vervullen en een Raad van Commissarissen (RvC) toezicht houdt op MVV Maastricht BV, het voetbalbedrijf. Daarmee wordt beoogd een helderder onderscheid aan te brengen tussen de rol van aandeelhouder, het houden van toezicht en het voeren van de directie over MVV Maastricht BV. Ook het effectief toetreden van een of meer andere aandeelhouder kan in de nieuwe structuur beter worden vorm gegeven.

Specifieke competenties: portefeuille maatschappelijk / commercieel

=> Uitstekende verbindende kwaliteiten en is in staat een goede relatie te onderhouden met de verschillende (externe) stakeholders van de club, de Ledenraad van de Vereniging MVV Maastricht, supportersverenigingen, sponsoren, overheden en andere maatschappelijke organisaties.

=> In staat om de relaties met supporters, supportersgroepen en hun organisaties te onderhouden en uit te bouwen. Hij of zij kan ook daar verbindingen tot stand brengen zowel bij positieve als bij tegenvallende sportieve resultaten.

- In staat om de brug te slaan tussen maatschappelijke activiteiten en profilering, het uitbouwen van draagvlak voor MVV Maastricht, het revitaliseren van de uitstraling van de club in en buiten de regio en het beschikbaar krijgen van aanvullende financiële middelen.

=> Beschikt over een visie over hoe public relations en de media kunnen bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen.

=> Beschikt enerzijds over een zakelijk netwerk ten dienste van de commercie van MVV, anderzijds over een netwerk in het maatschappelijke werkveld

- Ziet de verbinding tussen het maatschappelijk profiel en commerciële mogelijkheden als maatschappelijke organisatie die elkaar versterken met een eigen rendements- en groeidoelstelling. Denkt zowel effectief van buiten naar binnen als van binnen naar buiten.

Specifieke competenties: portefeuille bedrijfseconomisch / financieel

=> Heeft ruime ervaring in finance & control.

=> Beschikt over voldoende juridische kennis, m.n. inzake governance en fiscaliteit.

=> Beschikt over verbindende kwaliteiten en is in staat een goede relatie te onderhouden met o.a. het externe administratiekantoor en de accountant.

=> Heeft kennis van in de sportsector vigerende business-modellen en is sparringpartner van de algemeen directeur op financieel terrein.

=> Heeft oog voor de verbinding met de andere RvC portefeuilles.

=> Fungeert als voorzitter van de auditcommissie.

Specifieke competenties: portefeuille voetbaltechnisch

=> Heeft ruime ervaring in de voetbalwereld, bijvoorbeeld als oud-speler, trainer, technisch of algemeen directeur, of anderszins.

=> Beschikt over uitstekende verbindende kwaliteiten en is in staat een goede relatie te onderhouden met de verschillende (externe) partijen op voetbaltechnisch gebied, waaronder KNVB en andere BVO’s in Nederland en buitenland. Beschikt bij voorkeur over een eigen relevant netwerk.

=> Kan fungeren als volwaardig sparringpartner voor de technische staf.

=> Ondersteunt het belang van goede jeugdopleiding als speerpunt in het beleid.

=> Draagt bij aan het formuleren van een visie op het totale technisch beleid bij MVV.

=> Heeft oog voor de verbinding met de andere RvC portefeuilles.

Meer informatie of vragen?

Voor meer informatie over de vacatures kunt u onderstaande bijlages raadplegen

Voor meer informatie over de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met Bart Paulissen (06 52 55 64 85) of mailen naar info@toezichthoudenvanmorgen.nl

Reactie

Toon je interesse door direct te reageren op deze vraag van MVV Maastricht.

Log in op LOEK en klik vervolgens op de button met het groene vinkje!

Nog geen account bij LOEK?
Vraag deze dan eerst aan! Wij zorgen vervolgens voor de juiste verbinding tussen jou en MVV Maastricht

Ben jij niet zelf de aangewezen persoon, maar ken je iemand?

Laat het ons ook weten of stuur dit onderwerp door via de deelknop rechts naast de titel.

Ontmoeten via LOEK is het toezichthouden van Morgen!

Reageren op dit onderwerp?

Informatie over de organisatie

MVV Maastricht

MVV is een volksclub met een historie van meer dan 115 jaar en een traditie in de hoogste divisies van het betaalde voetbal. De club is onlosmakelijk verbonden met de stad Maastricht en haar (Eur)regio.
De ambitie is om terug te keren op het hoogste niveau van het betaald voetbal.
MVV fungeert als spilfunctie en verbinder voor de stad en regio en biedt “Maastrichtse voetbalbeleving / ambiance” voor iedereen. Samenwerking met (kennis)partners is voor het realiseren van de beleidsdoelen, met behoud van de kernwaarden, een voorwaarde.
MVV zoekt actief de samenwerking op met andere, grotere, clubs en staat open voor belangstelling van investeerders.