CO3 Connect

Online verbinding van Zeeuwse netwerken

Wat is CO3 Connect?

CO3 Campus, voorheen Bio Base Europe Training Center, staat als regionale eventing-, vergader- en netwerklocatie voor co-working, co-creating en co-learning. Samen met Zeeland Business is met CO3 Connect een nieuw initiatief geïntroduceerd om netwerken in Zeeland online met elkaar te verbinden. De netwerkpartners van beide organisaties worden via het Netwerk Schakel principe met elkaar verbonden op vraag en aanbod in een drietal thema’s (kennis, mens en ontmoeten).

Hoe werkt het?

CO3 Connect maakt gebruik van het Schakel Principe, zoals dat in diverse regio’s al succesvol wordt toegepast. De sterke combinatie van een toegankelijke tooling met een specifieke dienstverlening (community beheer) komt ook voor Zeeuwse netwerken beschikbaar. Tevens wordt het mogelijk met andere regionale Netwerk Schakels te verbinden. Er ontstaan telkens weer unieke verbindingen tussen de deelnemers, doordat er constante matching plaatsvindt tussen het netwerk en de content (thema’s mensen, kennis en ontmoeten). De deelnemers kunnen een vraag of een aanbod op deze thema’s online delen in het Zeeuwse netwerk of zelfs daarbuiten. Reacties worden direct en via community beheer gedeeld, gemonitored en gestimuleerd. Dit kan leiden tot een direct contact of zelfs tot de organisatie van een gezamenlijke on- of offline bijeenkomst. Elke gebruiker kan zo optimaal profiteren van het brede netwerk van CO3 Campus en Zeeland Business.

Voor wie?

CO3 Connect wil voor alle Zeeuwse organisaties, bedrijven en netwerken op een laagdrempelige manier met elkaar verbinden en toegevoegde waarde leveren. Contactpersonen van de in het netwerk deelnemende organisaties ontvangen een inlog om op elk moment vraag en aanbod in het netwerk te kunnen delen en bekijken of daarop te reageren. Daarnaast worden periodieke campagnemails vanuit community beheer verstuurd als activatie op actuele onderwerpen vanuit het netwerk. Zo kan online tussen deelnemers worden “geschakeld”, maar behoort ook het maken van een afspraak of deelnemen aan een offline sessie rondom het onderwerp tot de mogelijkheden.