Netwerk Schakel

Jouw netwerk heeft een waarde!

Wat is Netwerk Schakel?

Een netwerk waarbinnen de verbinding opgezocht kan worden in een online en offline omgeving binnen en buiten het eigen netwerk. Samenwerking startend vanuit een onderwerp, een behoefte of aanbod.

Hoe werkt het?

Netwerk Schakel verbindt daar waar het kan en mag netwerk gerelateerde organisaties met elkaar via het Schakel Principe® vanuit de disciplines Mens & Kennis

Voor wie?

Voor netwerk organisaties die hun achterban willen faciliteren in het uitbreiden en benutten van een zo groot mogelijk netwerk. Elk netwerk heeft een waarde!

Eén groot huis

In de metafoor is Netwerk Schakel een groot huis met voor iedere netwerk gerelateerde organisatie een eigen kamer. Per onderwerp is er de mogelijkheid om de deur voor de achterban te openen of gesloten te houden. Iedere kamer is naar eigen wens en inzicht in te richten.

Waarom Netwerk Schakel?

Netwerk Schakel helpt de achterban van netwerk gerelateerde organisaties bij het functioneel netwerken met zeer beperkte inspanningen en een maximaal rendement. Per onderwerp de verbinding opzoeken draagt bij aan netwerk- , omzet- en/of kennisvergroting.